Od maja 2022 r. w budynku należącym do Zarządu Popławska Group przy ulicy Wilczyckiej 5b we wrocławskich Wilczycach działa Chrześcijańska Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Placówką zarządza Akademia Kreatywna Montessori, która rozpoczęła swoją działalność  we Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej w Centrum Chrześcijańskim Swojczyce.

 

Patricia Popławska wraz z córką Aleksandrą na co dzień kierują 220 osobowym zespołem pracowników, dlatego wiedzą jak cenna jest kreatywność, motywacja i umiejętność pracy w grupie. Takie cechy umożliwiają ciągły rozwój oraz twórcze podejście do nowych wyzwań. Ponieważ tradycyjny system edukacji szkolnej rzadko rozwija w dzieciach tak istotne umiejętności w dorosłym życiu, znane z przedsiębiorczości Panie po raz kolejny postanowiły wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego bezpłatnie wyremontowały i udostępniły pomieszczenia w swoim budynku przy ul. Wilczyckiej 5b wraz z przylegającym do niego ogrodem na potrzeby Chrześcijańskiej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola.

Obowiązek szkolny realizowany jest w ramach edukacji domowej. Placówka prowadzona jest metodą Montessori, która opiera się na zindywidualizowanym podejściu do procesu nauczania dziecka uwzględniającym jego potrzeby rozwojowe i predyspozycje. Jedną z zasad funkcjonowania w placówkach Montessori jest brak podziału wiekowego. Umożliwia to młodszym dzieciom uczenie się od starszych członków grupy. Edukacja w Akademii Kreatywnej Montessori polega na umożliwieniu dzieciom rozwoju samodzielności w nauce poprzez stworzenie przygotowanego otoczenia, inspirowanie do poznawania świata i podejmowania samodzielnych wyborów. Rolą nauczyciela jest zachęcać i wspierać dzieci w rozwoju, a nie wyręczać.

Znanym mottem tej metody jest: „pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Bardzo istotny jest też dialog nauczyciela z dzieckiem bez patrzenia na nie z góry. Ważnym elementem jest praca zespołowa oraz szacunek do innych i pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Dzięki doskonałym warunkom lokalowym w placówce znajduje się pracownia chemiczna, plastyczna, biblioteka i liczne strefy tematyczne służące do rozwijania różnorodnych umiejętności. Do dyspozycji dzieci jest też dostosowana do ich potrzeb kuchnia, w której mogą przygotowywać posiłki. Częścią zajęć dydaktycznych są cotygodniowe wycieczki z cyklu „Środa to przygoda”, podczas których dzieci odwiedzają np. zamek Książ, zoo, ogród botaniczny, Hydropolis, muzea czy okoliczne lasy. Podróże te stanowią inspirację do zajęć realizowanych w kolejnym tygodniu.

Objęcie przez Popławska Group patronatu nad placówkami Montessori, uczącymi samodzielności, zaangażowania, odpowiedzialności oraz przestrzegania zasad panujących w grupie, stanowi praktyczne wsparcie istotnych postaw w życiu każdego człowieka.